ЕКИПНАТА РАБОТА Е КЛЮЧЪТ КЪМ УСПЕХА
“ОБРАЗОВАНИЕ БЕЗ ГРАНИЦИ -
     БГ
2012
Copyright 2013    design by Lena Svalling Ekdahl    edubg2012@abv.bg
1.03.2013 г. На 1 март в гр. Гоце Делчев се проведе квалификация на тема „Преговори,
договаряне и решаване на конфликти чрез посредничество и медитация“.
Квалификацията проведе експерт Фани Цветкова. Снимков материал.

26.02.2013 г. В гр. София се проведе обучение на тема „Формиране на работни заплати
в системата на образованието.“ Обучението води експерт Костадинка Маркова.
Снимков материал.
16.02.2013 г. В град Сливен се проведе квалификация на тема „Кодекс на труда -
индивидуален и колективен трудов договор.“ Темата представи експерт Димитрина
Георгиева.

29.11.2012 г. в ПГЕЕ гр. Пловдив се проведе обучение на тема „Преговори,  договаряне
и решаване на конфликти чрез посредничество и медиация“. Обучението води
експерт Фани Цветкова.