ЕКИПНАТА РАБОТА Е КЛЮЧЪТ КЪМ УСПЕХА
“ОБРАЗОВАНИЕ БЕЗ ГРАНИЦИ -
     БГ
2012
Copyright 2013    design by Lena Svalling Ekdahl    edubg2012@abv.bg

17.04.2013г. В гр. Карлово се проведе квалификация на 20 педагогически специалисти
на тема „Трудово право - възникване и прекратяване на КТД“. Форумът бе проведен
от лектор Дима Бояджиева. Виж
7.04.2013г. В гр. Димитровград се проведе квалификация на 30  учителя с тема
„Кодекса на труда в учебните заведения“. Квалификацията води експерт Димитрина
Георгиева. Участниците получиха сертификат за обучението. Виж
29.03.2013 г. В СОУ "Св. Паисий Хилендарски", гр. Пловдив, се проведе квалификация
на 36 педагогически специалисти от училището на тема "Решаване на конфликти
чрез преговори, посредничество и медиация" с лектор Фани Цветкова. Снимков
материал.

28.03.2013 В СОУ с ПППК "Митьо Оризов", град Враца се проведе квалификация на 19
педагогически специалисти от училището на тема "Гражданско образование" с
лектор Фани Цветкова.


1
Предишни обучения