Експерти
ЕКИПНАТА РАБОТА Е КЛЮЧЪТ КЪМ УСПЕХА
“ОБРАЗОВАНИЕ БЕЗ ГРАНИЦИ -
     БГ
2012
Copyright 2013    design by Lena Svalling Ekdahl    edubg2012@abv.bg
Фани Цветкова


Експерт човешки ресурси, връзки с обществеността и социален
диалог. Образование - висше
Дългогодишен обучител по водене на преговори, Решаване на
конфликти, Гражданско образование и други.
Владимир Стойчев
Експерт юридическа и административна дейност.
Образование - магистър по история и магистър по право.
Дългогодишен опит като инструктор и обучител
Костадинка Маркова

Експерт финансово-стопански и счетоводни дейности.
Образование: магистър финанси.
Опит като обучител и инструктор към Синдикат „Образование”.
Димитрина Бояджиева


Експерт юридическа и административна дейност.
Образование: магистър по история и магистър по право.
Дългогодишен опит като инструктор и обучител.
Татяна Алексиева
Експерт на тема Организация и контрол в училище
Елена Налбантова
Експерт в областа на използване на ИКТ в училище. Работа с
интерактивна дъска. Създаване и представяне на презентация.
Писане на проекти. Управление на проекти